O problemu erekcije


- Erekcija je važan pokazatelj muškog zdravlja;

- Sa dobrom erekcijom muškarac je sposoban za puni polni odnos, orgazam i mogućnost začeća deteta.

- Erekcija kod muškarca je fiziološki proces praćen seksualnim uzbuđenjem, povećanjem debljine i dužine penisa.
Za erekciju su odgovorni različiti sistemi i organi.

- Bilo koji poremećaji nervnog, kardiovaskularnog, genitourinarnog sistema, hronične i sistemske bolesti povlače za sobom probleme sa erekcijom.

- Lekari savetuju muškarce da se više zanimaju pitanjem šta je erekcija, kroz koje faze prolazi, koji tipovi postoje, a takođe i šta raditi sa slabom ili odsutnom erekcijom.
- Ovo će na vreme sprečiti i izbeći bilo kakve probleme u ovoj oblasti.